شرط بندی لایو در بازی پرگل یا بدون گل یکی از مهم ترین و پرطرفدار ترین استراتژی های شرط بندی
در یک بازی Over/Under یا گل بالا، گل پایین است که تقریبا نیمی از شرط ها را شامل می شود.

آموزش شرط بندی

اما مهم ترین پیش نیاز اینگونه شرط بندی چیست؟

یکی از پیش نیاز های شرط بندی بازی پرگل یا بدون گل ، تماشا کردن لایو مسابقه است تا بتوان نسبت به روند مسابقه

روی داشتن گل و یا نداشتن آن شرط بست. دلیل این روش این است شاید فوتبال روی دیگر خودش را

نشان دهد و بر حسب یک اشتباه، بازیکنی اخراج شود یا گل به خودی زده شود، از این رو تماشای زنده

مسابقات ورزشی یا فوتبال مهم ترین پیش نیاز اینگونه شرط بندی می باشد و می تواند تاثیر بسازایی در
موفقیت شما داشته باشد.

در واقع بهترین روش این است که شما این شرط را در حین مسابقه و زنده ببندید زیرا ضرایب رو به بالا
می روند و با کمی تکنیک در شرط بندی و شانس میتوانید پول خودتان را چند برابر کنید و قبل از پایان بازی
پول خودتان را دریافت کنید.

بهترین دقایق در آنالیز مسابقات ورزشی زنده

بهترین روش شرط بندی

معمولا دقایق 35 ، 65 ، 80 بهترین زمان های بستن این شرط است و نسبت به تجربه فوتبالی و آنالیز مسابقات

ورزشی زنده از جمله فوتبال می توانید از روی مهاجمان و یا خط دفاع تیم ها، انتخاب درستی داشته باشید.

http://betoyad.xyz/corners/