در توصیف جادوی طرفداری… “ممکن است کسی زوجش را طی زندگی عوض کند، ولی باشگاهش
را نه، هیچ وقت، هرگز”.
این جمله را سال ها پیش در یکی از آن برنامه های فوتبالی با رضا جاودانی بر زبان آوردم. طرفداری
روی سکوها و صندلی های استادیوم ها عمق بیشتری می گیرد.

آلبر کامو در جایی گفته بود «ما انسان‌ها مخلوقاتی هستیم که زندگی‌مان را با کوشش برای اثباتِ پوچ‌نبودنِ زندگی، سپری می‌کنیم.»

آیا « جادوی طرفداری » مثالی برای این کوشش است؟

soccer fans ile ilgili görsel sonucu

براستی ما و فوتبال از جانِ همدیگر چه می‌خواهیم؟ فردی می‌گفت، از کودکی به همراه پدرش تمامِ‌ آخر
هفته‌ها را به دیدن بازیِ تیمِ شهرِ‌ کوچکِ‌شان می‌رفتند.
عادت و راه و رسمی که در میانِ تمامِ مردمِ شهرشان مرسوم بوده. می‌گوید دورانِ کودکی،‌ نوجوانی
و جوانی‌اش بیش از آنکه با پیروزیِ تیمِ‌شان همراه بوده باشد با باخت‌ها گره خورده است.
تیمی که هیچ‌گاه نتوانسته به لیگِ بالاتر صعود کند. وقتی از او پرسیدند پس چه چیز بوده که تاکنون تو
را برای دیدنِ بازیِ این تیمِ کوچک، هر هفته از شهری دیگر به اینجا می‌کشانَد ؟

می‌گوید از طرفداری در آنجا عشق و وفاداری را آموختم. اینکه گروهی هواداری هست که من را جزئی از خود می‌داند.
گروهی که شیوهٔ زندگی کردن و سرسخت بودن بر عقایدم را به من آموخت. می‌گویند فوتبال چون
مذهب است. مذهبی که مکانِ عبادتَش، زمینی مستطیلی‌ست.
آنجا که هوادارانَش هر هفته دور تا دورِ آن زمین قرار می‌گیرند و عشق و امید و جنگندگی را فریاد می‌زنند. مذهبی که می گوید عشق چیست و چگونه شکل می‌گیرد.


آنجا که می بینی کم کم به چیزی وفاداری. آنجا که می بینی کم کم پایبند به تعهداتی هستی. این همان
چیزی ست که فوتبال با تو می‌کند. این همان طرفداری است. یک مذهب برای تو. یک سرپناه همیشگی.
او می‌گفت، تیمِ ما تاکنون نَه قهرمان شده است و نه قادر است بازیکنانِ گران‌قیمت را استخدام کند،
امّا هیچ‌کدامِ این‌ها اهمیتی برای ما ندارد. او از عشق و فرهنگِ تیمِ‌شان می‌گفت. از اینکه این دو
مهم‌ترین علتِ علاقهٔ افراد به تیمی‌ست.

İlgili resim

فوتبال، مذهبی که مکانِ عبادتَش، زمینی مستطیلی‌ست.

اگر راهی استادیوم شوید روی سکوها بلافاصله رفقایی پیدا کرده‌اید. احساسات تان را بروز داده اید. از آن
جا و از آن زاویه به زمین نگاه کرده اید. پرسپکتیو تان از میدان و دروازه آن همان جا شکل گرفته. آن محل برایت صمیمانه شده.
آن زاویه و آن حال و هوا. ریشه‌های اولیه دلبستگی‌های فوتبالی معمولاً بسیار بسیار تصادفی شکل می گیرند.
با سادگی مفرط. بدون برنامه ریزی. ظاهرا اتفاق بزرگی نمی افتد. حادثه غریبی به وقوع نمی پیوندد.
اتفاق قابل ذکری رخ نمی دهد. ولی گرفتار می شوید. گرفتار و در بند. در بند و اسیر. اسیر و مجنون.
مجنون و عاشق. عاشق و گرفتار.

عمیق شدن چنین رابطه ی ناگهانی در هواداری باورنکردنی است، و ریشه دار شدنش، عمیق شدنش، احتمالا بارور شدنش در گذر زمان، حیرت‌انگیز. بعدها ساعت‌ها، روزها، ماه‌ها و سال‌هایت را آن جا صرف خواهی کرد. همان جا.
همه پول توجیبی های تان را برای آن جا نشستن، آن جا ایستادن خواهی پرداخت.
آن جا بودن را به همصحبتی با عزیزانت ترجیح خواهید داد. به ماندن در خانه. برای شادمانی کردن های جمعی.
برای حرص خوردن های گروهی. برای نشستن کنار آدم‌هایی که به درستی نمی‌شناسی شان و
بعدها هم نخواهید شناخت. آنهایی که نمی دانی چه کاره هستند و چه شغلی دارند. نمی دانی چقدر
درآمد دارند و خانه شان کجا است. جادوی طرفداری قاعده و قانون خاصی نداره.

soccer fans ile ilgili görsel sonucu

فرهنگ استادیوم رفتن

این ها را نمی دانی، ولی می دانی برای همصحبتی شان روز شماری می کنی. برای صمیمیت بی حصرشان طی آن چند ساعت. برای تماشای بازی‌هایی که خیلی هایشان تماشایی نیستند. برای تماشای دیدارهای قابل پیش بینی. دیدارهایی که حادثه بیادماندنی در آنها رخ نخواهند داد. که هیچ چیز قابل اشاره ای در طرفداری آنها وجود ندارد…

آن چه اهمیت دارد آن جا بودن است. به کنار آن ها نشستن. به جمع شدن. به احساس با هم بودن.
به حسرت ها و درگیری های ذهنی مشابه. به شادی و غم مشترک. به خنده و گریه مشترک.
فرهنگ استادیوم رفتن روی خلق فرصت مناسبی برای حرف زدن بنا شده. با آشنا و غریبه معاشرت کردن. تحمل کردن یکدیگر. خجالت را کنار گذاشتن. صمیمی شدن. لمس صمیمت. صمیمت. صمیمیت…