صاحب امتیاز سایت شرط بندی نیکتا ۹۰، نیکتا مختاری (خواهر پویان مختاری) است.

نیکتا مختاری کیست؟


نیکتا مختاری خواهر پویان مختاری (دوست پسر نیلی افشار) است. نام برادر دیگر نیکتا پدرام

مختاری است. نیکتا صاحب سگی به نام کوکی (Cookie) است.