پروژه تحقیقاتی برنامه هوش مصنوعی Pluribus در رقابت های پوکر هولدم .

در یک پروژه تحقیقاتی برنامه هوش مصنوعی Pluribus در طی رقابت های پوکر هولدم شرکت داده شد و
طی رقابت با پنج تن از بازیکنان برتر پوکر به موفقیت دست یافت. رقابت ها در ۱۲ روز انجام پذیرفت و
این برنامه مجموعا در ۱۰۰۰۰ دور بازی شرکت داده شد. پیشتر نیز در سال ۲۰۱۷ این برنامه موفق
شده بود در یک تورنمنت با ۴ پوکر باز حرفه ای به رقابت پرداخته و آنها را شکست دهد.

به نقل از Quartz در تولید این ماشین قمار موسسه Carnegie Mellon Computer Science،
پرفسور Tuomas Sandholm و همچنین Noam Brown که در زمینه دکترا در حال تحصیل است شرکت داشته اند که کدهای مربوط به این پروژه با همکاری موسسه Carnegie Mellon computer science و فیسبوک تهیه شده است.

Noam Brown که پیشتر نیز در یک پروژه تحقیقاتی در فیسبوک همکاری داشته است درباره این برنامه
و اهداف آن توضیح داد که: تکنینک هایی که ما در این پروژه بکار گرفته ایم بسیار عمومیت دارند،
بصورتی که می توان با تنظیم مجدد آنها را در موقعیت های مختلف بکار برد، وی همچنین این را آغازی
برای ورود هوش مصنوعی به دنیای واقعی دانست.

Sandholm poker ile ilgili görsel sonucu

رقم قرارداد شرکت Sandholm با ارتش آمریکا در طی ۲
سال ۱۰ میلیون دلار گزارش شده است.

نکته دیگر قابل توجه رسانه ها اهداف این پروژه بوده است و اینکه چه هدفی باعث ایجاد زمینه همکاری بین فیسبوک و ارتش آمریکا در این پروژه شده است؟ گرچه Brown این پروژه را تنها یک پروژه تحقیقاتی
می داند ولی در سوی دیگر رسانه ها گزارش کرده اند که Sandholm به تازگی یک شرکت تحقیقاتی در زمینه هوش مصنوعی را ایجاد کرده است که برنامه های نظامی را تهیه و به ارتش آمریکا می فروشد.

به نقل از Wired ارتش آمریکا در سه سال گذشته ارتش آمریکا سالانه رقم ۱۰۰۰۰۰ دلار را برای
تجهیز آزمایشگاه در اختیار شرکت Sandholm به نام Strategy Robot قرار داده است، همچنین
رقم قرارداد این شرکت با ارتش آمریکا در طی ۲ سال ۱۰ میلیون دلار گزارش شده است! پیشتر
نیز Wired از علاقه پنتاگون در بکارگیری این نرم افزار خبر داده بود.