از سری مقالات آدام چرنوف( Adam Chernoff)

استفاده از موقعیت های “push” و “pull” در شرط بندی

موقعیت “push” و”pull” چیست؟

 • جمع آوری آگاهی
 • اولویت بازار موجود
 • قیمت های ثابت

موقعیت “push”  و “pull”  ، خرید کم و فروش بالا است

 • این یک نظریه مشترک در هر زمینه سرمایه گذاری است.
 • اما چگونه این شرایط در شرط بندی ورزشی کاربرد دارد؟

موقعیت “push”  و “pull” یکی از موارد مورد نظر من درهندیکیپ ورزشی است

تفاوت بین “خرید کم، فروش بالا” و “push  و pull” ,این است که در موقعیت “push” و “pull”,

خرید پایین و فروش بالا, به طور مستقیم در برابر یکدیگر است.

این موقعیت زمانی بوجود می آید که در بازار شرط بندی, یک تیم خرید بالایی داشته باشد و تیم دیگر

به فروش می رسد.

 “Bettor ها” اشخاصی هستند که می توانند تفاوت موقعیت ها را تشخیص داده و از ارزش قابل توجه 

در شرط بندی خود, با خبر شوند .

جمع آوری آگاهی و اطلاعات

موقعیت های “push”  و “pull”, اغلب با جمع آوری اطلاعات و آگاهی ارائه می شود.

این پروسه ای نیست که بگوییم تیم هایی که میانگین بالاتری را انجام می دهند و برنده می شوند, پول

بیشتری را نسبت به تیم هایی که زیرحد میانگین بازی می کنند, بدست می آورند.

اما مهم این است که ارزیابی نقاط و موقعیتهای “push” و “pull”, شانس و فرصت ها را قبل از بازی

تغییر می دهد .

اکثر Bettor ها تنها به روند برنده شدن / از دست دادن نگاه می کنند و نه به شناسایی تیم هایی که پول را

در بازار جذب می کنند.

سازندگان بازارهای شرط بندی, این بازارها را برای یک زمان کوتاه مدت ایجاد نکرده اند.

به همین دلیل است که تیم هایی که “push” را انتخاب کرده اند, اغلب ارزش و قیمتهای زیادی دارند و

تیم هایی که “pull” را انتخاب کرده اند, با تخفیف ارائه می شوند.

اولویت بازار موجود

 • ارزیابی اولویت بازار موجود، یک تاکتیک غالبا نادیده گرفته شده توسط Bettor ها است.

همانطور که در بالا ذکر شد، شناخت اینکه آیا یک تیم در حال خرید یا فروش توسط بازار است مهم است.

به همان اندازه نیز پیدا کردن پایه قیمت بازار, اهمیت زیادی دارد .

یکی از مکان های مناسب برای شروع و پیگیری اولویت بازار, در مسابقات اخیر بین دو تیم در طول

یک فصل است.

هر قیمت در یک بازار شرط بندی, در ابتدا بر اساس رتبه بندی bookmakerها تعیین می شود.

 • از آنجایی که آسیب های مهمی در یک تیم وجود دارد و بازی در زمین خانگی مزیت بیشتری دارد،
 • شانس بین دو مسابقه ی یک تیم, باید همان قیمت فقط با تفاوت تغییر محل بازی باشد.

اگر bettor  بتواند مزایای بازی در زمین خانگی را محاسبه کند، اغلب آنها امتیاز واقعی bookmaker

و تنظیم عملکرد اخیر در شانس اولیه را مشاهده کنند.

قیمت های ثابت

 • به تمام بازی های موجود برای شرط بندی در یک روز نگاه کنید.

اگر bettor ها زمان کافی برای حفظ یک مدل تجزیه و تحلیل نداشته باشند، نقطه شروع خوب برای

پیدا کردن موقعیت “push”  و “pull” ، مقایسه شروع قیمت ها با قیمت های رایج در بازی هایی

است که یک تیم بخوبی انجام می دهد.

زمانی که شانس ها بطور ثابت باقی می ماند و در بازی های “یک تیم با عملکرد بالا”, انتقال پیدا نمی کند،

اغلب نشان دهنده این است که یک جدال در حال وقوع است – با بانکرول “push”  و “pull”,  “تیم های

با عملکرد بالا” با “تیم هایی با عملکرد پایین”, ارتباط پیدا می کنند .

چطور در موقعیت های  “push”  و “pull”  شرط بندی کنید

 • Bettor ها باید با جستجوی قیمت های ثابت در بازار شرط بندی شروع کنند.

ارزیابی پنج تا هفت مسابقه گذشته بسیار مهم است تا ببینیم که آیا یک تیم نتیجه های برنده داشته است،

در حالی که تیم دیگر با کاهش نتایج مواجه بوده است – به یاد داشته باشید فقط  نتایج بالا را دنبال کنید.

اگر برخلاف آگاهی ها و مشاهدات باشد، اولویت بازار را بررسی کنید.

 • آیا تیمی که عملکرد بالایی دارد در مسابقات اخیر به برتری رسیده یا پایین رفته است؟
 • آیا بر روی تیمی که عملکرد پایینی داشته در مسابقات اخیر شرط بندی شده است؟

اگر تضاد در بازار شرط بندی وجود داشته باشد، تقابل های اخیر بین دو تیم را دنبال کنید.

اگر قیمت, بالاتر یا پایین باشد، این تنظیم بازار برای عملکرد اخیر است که امتیاز دهی برای تعیین ارزش

و سپس سازگاری بازار را با عملکرد اخیر برای ارزش واقعی بازار مقایسه می کند.

اگر قیمت ها خیلی بالا باشد، قطعا ارزش شرط بندی تیم را در بازار افزایش می دهد.