راگبی و تاریخچه آن

راگبی یا فوتبال آمریکایی در مفهوم عام خود همه ورزش‌هایی را در برمی‌گیرد که از نوعی فوتبال که در
مدرسه راگبی در انگلستان بازی می‌شد، ریشه گرفته‌اند. یعنی: راگبی ۱۵ نفره، راگبی ۱۳ نفره، فوتبال آمریکایی، فوتبال استرالیایی، و فوتبال کانادایی. البته امروزه راگبی فقط به همان دو ورزش اول گفته می‌شود.

در داستان‌های مربوط به پیدایش ورزش راگبی آمده است؛ در سال ۱۸۲۳ ویلیام وب الیس دانش آموز
مدرسه راگبی انگلستان در هنگام یک مسابقه فوتبال، توپ را با دست برداشته و شروع به دویدن با آن کرد.
پس از آن با تغییر قوانین فوتبال ورزش جدیدی در مدرسه راگبی ایجاد شد. قدیمی‌ترین نوشته‌ای که این
ماجرا در آن نقل شده گزارشی از جامعه راگبی در سال ۱۸۹۷ درباره وجه تسمیه این ورزش است.

یک اتفاق مهم در توسعه‌ی فوتبال راگبی ایجاد اولین قانون نوشته‌شده از باری راگبی در مدرسه‌ی راگبی
در سال ۱۸۴۵ است.

اولین مسابقه‌ی بین‌المللی راگبی در ۲۷ مارس سال ۱۸۷۱ بین انگلیس و اسکاتلند برگزار شد.
در طی قرن بیست راگبی پانزده نفره چهار بار در مسابقات المپیک وجود داشت.

زمین‌بازی و تجهیزات

توپ راگبی ازلحاظ شکل و اندازه شبیه به توپ فوتبال آمریکایی است و تنها کمی بزرگ‌تر بوده و توپ‌های
مدرن هیچ نواری ندارند. توپ راگبی؛ به صورت بیضی شکل بوده و وزن آن بین ۴۱۰ یا ۴۶۰ گرم می باشد.

استفاده از محافظ دهان اجباری است. نوعی کلاه گرد توخالی نیز وجود دارد که با نام کلاه راگبی
شناخته‌شده و استفاده از آن اختیاری است.  هدف اصلی استفاده از این کلاه محافظت از گوش‌های بازیکن 
در طب بازی راگبی است.

زمین راگبی تقریباً اندازه ی زمین فوتبال است به طول ۱۱۰ متر و عرض ۶۷ متر. در مرکز محوطه ی
گل زمین هر یک از طرفین در بازی به شکل H می باشد بر ارتفاع ۱ متر و عرض ۵/۶ متر در انتهای
زمین منطقه ای وجود دارد که بر آن ترایزون «Tryzoon» نام دارد.(منطقه ی امتیازگیری راگبی) .

 محوطه‌ی گل حداقل ده متر و حداکثر ۲۲ متر عمق دارد. تیرهای دروازه بافاصله‌ی ۵٫۶ متر از هم
قرارگرفته و تیرک افقی در ارتفاع ۳ متری آن‌ها قرار می‌گیرد.ارتفاع تیرک‌های عمودی بیشتر از ۴٫۳ متر است.

مسابقات راگبی به صورت ۱۵ نفره ، ۱۳ نفره (راگبی لیگ)، ۷ نفره یا (Seven) برگزار می شود.

مسابقات ۱۵ نفره

در ۲ نیمه ی ۴۰ دقیقه ی برگزار می شود و بین ۲ نیمه، ۱۰ دقیقه زمان استراحت وجود دارد. ۷ بازیکن
ذخیره نیز در تیم حضور دارند.

مسابقات ۷ نفره

در ۲ نیمه ی ۷ دقیقه ی برگزار می شود و زمان استراحت ۲ دقیقه است. در هر تیم ۵ بازیکن ذخیره نیز دارد.

مسابقات ۱۳ نفره

مخصوص مسابقات لیگ است که در کشورهای محدودی برگزار می شود.
نحوه ی کسب امتیاز در راگبی به دو صورت انجام می گیرد.

ترای Try:

گذاشتن توپ در محوطه ای (ترایدون) حریف، ترای محسوب می شود. و ۵ امتیاز دارد.

گل/ جایزه/ امتیاز/ پنالتی

گذراندن توپ، با ضربه ی پا، از بالای دروازه ی H مانند راگبی، در صورتی که در حین بازی باشد،
۳ امتیاز دارد و در صورتی که حریف خطایی صورت دهد و اعلام ضربه ی پنالتی گردد با ضربه ی کاشته
به سمت دروازه ی راگبی صورت می گیرد و در روش دیگر در صورتی است که ترای صورت گیرد و د
ر این صورت جایزه ای به نام Comrersionبه تیم داده می شود که در محوطه های ۲۲ متر کاشته شده
و به سمت دروازه ی حریف وارد می شود.


که در صورت به ثمر رسیدن ۳ امتیاز دارد، در طول مسابقه هر تیم سعی می کند، توپ را با، پاس کاری
و تکنیک های ویژه ای همچون راک، مول mol، لای نوت، اسکرام، گل را به ثمر رساند.
راک: حرکت بازیکن با توپ به سمت حریف در صورت تک شدن؛ یا افتادن بازیکن به زمین، برخورد با
بازیکن حریف و یا انداختن خود بازیکن به زمین که در این صورت بازیکن صاحب توپ باید توپ را به
کنار و به سمت زمین خودی قرار داده تا بازیکنان حمایت کننده به او برسند و با قفل شدن
بازیکنان ۲ تیم راک تشکیل می شود.

مول: در صورتی که بازیکن صاحب توپ به سمت بازیکن حریف حرکت کرده و با برخورد به بازیکن و
با حمایت ۲ یا ۳ بازیکن هر تیمی، اقدام به اعمال فشار به سمت بازیکن حریف نماید که در این صورت
بازیکنان حریف نیز مجبور به حمایت از هم تیمی خود می باشند.

لاین اُت (خارج از خط)

در صورتی که توپ از منطقه ی اُت زمین خارج گردد «لاین اُت» تشکیل می شود که در این صورت
بازیکنان هر ۲۳ تیم و حداکثر ۸ بازیکن از هر تیم پایه به صورت یک تونل در محوطه ی لاین اُت کنار هم
و با فاصله قرار می گیرند که در این صورت و پس از پرتاب اُت توسط بازیکن تیمی که اُت به نفع آنها آغاز شد. (پرتاب توپ در وسط تونل دو تیم) که در این حالت یکی از بازیکنان، توسط بازیکن کناری به بالا برده
می شود تا بتواند توپ را تصاحب کند و پس از آن بازی ادامه پیدا می کند.

اسکرام Scorm

در صورتی که در راگبی توپ از دست بازیکن صاحب توپ بر زمین بیافتد و یا اینکه بازیکن صاحب توپ، توپ رابه بازیکن دیگر پاس دهد که جلوتر از خود او قرار دارد اسکرام تشکیل می گردد، در اسکرام ۸ بازیکنقدرتی
تیم با ۸ بازیکن قدرتی تیم حریف درگیر شد و با اعمال فشار به سمت هم، سعی در بر عقب نشاندنتیم
حریف می کنند، هر تیم با تکنیک های ذکر شده، توپ را به محوطه ی گل می رساند و با قرار دادنتوپدر
منطقه ی ترایزون حریف «نفراتی» انجام می دهد.پاس کاری در راگبی حتما باید به سمت عقب صورت گیرد.

یعنی به هیچ عنوان پاس رو به جلو وجود ندارد و در صورتی که بازیکن هر تیمی جلوتر از بازیکن صاحب
توپ شروع به حرکت نماید در موقعیت افساید قرار دارد. بازیکنان برای تصاحب توپ حریف، سعی در
تکل نمودن صاحب توپ و انداختن آن بازیکن روی زمین می نمایند.

البته در راگبی تکل تنها با ۲ دست، و با ضربه ای که با شانه به شکم بازیکن حریف وارد می گردد، انجام
می گیرد، و هر گونه دخالت پا در این عمل موجب اخراج بازیکنان زمین مسابقه می گردد.

از ۷ بازیکن ذخیزه ی هر تیم ۵ بازیکن حق ورود به زمین را دارد.

بازیکن که تکل شد و به زمین می افتد یا باید توپ را پاس دهد و یا توپ را (یعنی توپ را بگذار کنارش)
آزاد نگه دارد. و به هیچ عنوان نمی تواند پس از افتادن به زمین توپ را در مالیکت خود داشته باشد.
در صورتی که بازیکن خطایی انجام دهد که کارت زرد دریافت کند ۱۰ دقیقه به صورت موقت از زمین
مسابقه اخراج می گردد و تیم در این مدت با یک بازیکن کمتر ۸ بازی ادامه می دهد.

پس از زمان ۱۰ دقیقه بازیکن به بازی برمی گردد و در صورت خطای مجدد و دریافت کارت
زرد دوم، از زمین مسابقه اخراج می گردد کارت قرمز نیز در صورتی به بازیکن داده می شود که خطای
شدید صورت گیرد، از ۷ بازیکن ذخیزه ی هر تیم ۵ بازیکن حق ورود به زمین را دارد در صورتی که بازیکنی مصدوم گردد و به تأیید پزشک مسابقات برسد یک بازیکن جایگزین به مدت ۱۰ دقیقه به جای
بازیکن مصدوم وارد بازی می گردد.

که بر آن تعویض پزشکی گفته می شود و جزو ۵ تعویض تیم به حساب نمی آید. و در صورت عدم
درمان بازیکن مصدوم در مدت ۱۰ دقیقه بازیکن جایگزین به عنوان تعویض دائمی به حساب می آید.

بازیکنان و موقعیت آن‌ها در راگبی ۱۵ نفره

دو تیم در زمین‌بازی حاضر می‌شوند که هرکدام ۱۵ نفر بازیکن دارند. بازیکنان هرتیم به دو گروه تقسیم می‌شوند: حمله و دفاع.

شماره‌های یک تا هشت نشانه‌ی بازیکنان حمله و نه تا پانزده دفاع هستند. شکل زیر نشان‌دهنده‌ی تفکیک ۱۵ موقعیت متفاوت در زمین‌بازی است.

نحوه‌ی بازی

در آغاز بازی کاپیتان‌ها و داور سکه‌ای را پرتاب می‌کنند تا تصمیم بگیرند کدام تیم در ابتدا ضربه بزند.
سپس بازی با یک ضربه‌ی پا آغاز می‌شود و بازیکنان توپ را به زمین تیم مقابل پرتاب می‌کنند. تیم مقابل
تلاش می‌کند توپ را به دست آورده و در زمین پیش برود. اگر توپ به خط ده متری زمین حریف نرسد تیم حریف دو انتخاب دارد: دوباره به توپ ضربه بزند و یا در خط میانی زمین حرکت اسکروم را انجام دهد.

بازی به دونیمه‌ی چهل‌دقیقه‌ای تقسیم می‌شود و در نیمه‌ی آن یک استراحت وجود دارد.

تکل

هدف سمت دفاع متوقف کردن بازیکنی است که توپ دست اوست. این موقعیت اغلب متوقف کردن
حریف نامیده می‌شود. بازیکن ممکن است حرکت تکل را انجام دهد، با نگه‌داشتن حریف و زمین انداختن
او در حین بازی. بازیکن نباید حرکت تکل را بالاتر از شانه‌ی حریف انجام دهد. بازیکن تکل کننده باید
تلاش کند بازوهای خود را دور بازیکن حریف نگه دارد تا تکل کامل شود.

در جریان بازی امکان پاس دادن توپ به سمت جلو با دست وجود ندارد.

اسکروم

اسکروم روشی برای آغاز مجدد بازی پس از یک حرکت خطاست. این حرکت زمانی انجام می‌شود که
توپ به سمت جلو پرتاب شود، بازیکن در آفساید قرار داشته باشد…. برای تیمی که باید به او پنالتی داده
شود ممکن است اسکروم نیز در نظر گرفته شود.

http://betoyad.xyz/handball-training/