“شرط بندی سیستمی” از ترکیب چندین شرط بندی و شرط بندی تک تشکیل شده است

به محض اینکه شما حداقل سه یا چند برداشت (تا هشت) را در فرم شرط بندی وارد کرده اید، می توانید شرط سیستمی را جایگزین کنید.

تعداد شرط های ممکن , بستگی به تعداد نتایج پیش بینی شده دارد

“شرط بندی سیستمی” ممکن, با انتخاب شما به طور خودکار نمایش داده خواهد شد.

هر امکان با یک دکمه اطلاعات همراه است که شما می توانید برای اطلاعات بیشتر در مورد اصل پایه, “شرط مربوطه سیستمی” را کلیک کنید.

  • تفاوت اصلی بین “شرط های سیستمی” و “شرط بندی چندگانه” (parlay) این است که شما می توانید در “شرط سیستمی” برنده شوید، حتی اگر تمام انتخاب های شما صحیح نباشد.

به عنوان مثال

در مورد 2/3  “شرط بندی سیستمی” ، شما حتی اگر فقط “دو پیش بینی” از “سه عدد” را درست پیش بینی کرده باشید, برنده می شوید .

لطفا توجه داشته باشید که “میزان برد ممکن”, در زمانی که شرط بندی شما  با “حداکثر برد” مطابقت دارد، نمایش داده می شود

یعنی در مثال بالا، اگر “تمام سه انتخاب” درست باشد، “میزان برد” شما پرداخت می شود.

“شرط بندی سیستمی”، متشکل  از ترکیبی از انتخاب ها می باشد

در مثال زیراین موضوع نشان داده شده است:

شما چهار انتخاب مختلف و شرط 2/4 را انتخاب کرده اید

این بدان معنی است که شما در مجموع “شش شرط” قرار می دهید، زیرا “شش برد ممکن” بر اساس “چهار پیش بینی” وجود دارد.

“سهم هر شرط” از 0.50 یورو بر هر کدام از این “شش شرط” است

با توجه به اصل “شرط بندی سیستمی”، حتی اگر تنها “دو مورد” از “چهار پیش بینی” درست باشد، برنده می شوید.

مقدار دقیق بردها بستگی دارد که چه تعداد پیش بینی درست باشد

بعدا می توانید ببینید که “مجموع امتیازشرط بندی سیستمی” برابر با (EUR 3 (6 x EUR 0.50 است.

پس از قرار دادن “شرط نهایی”، “شرط بندی سیستمی” تحت “حساب من” / “شرط من” نمایش داده می شود. “My account”/”My bets”

در نمای دقیق شرط بندی، می توانید ترکیب های شکل گرفته با “چهار برداشت” را مشاهده کنید:

انتخاب صحیح تر شما در “شرط بندی سیستمی”، بالاترین برد است

اگر نتوانید میزان “شرط بندی سیستمی” را برآورده کنید (به عنوان مثال فقط یک انتخاب در یک شرط 2/4 درست است)، شرط را از دست می دهید.

در اینجا یک مرور کلی از تمام شرط های موجود را می توانید بررسی کنید :

نکته:

دقت کنید به هنگام ثبت فرم حداکثر جایزه‌ای که می‌توانید ببرید را مشاهده می‌کنید.

این مبلغ که بعنوان جایزه مشاهده می‌شود, “حداکثر برد احتمالی” است.

در صورتی که تمام انتخاب‌های شما صحیح باشد, اشتباهاً این مبلغ را به عنوان جایزه تلقی نکنید.