این بازی به فارسی هفت کثیف یا هفت خبیث گفته می‌شود و به انگلیسی اونو (UNO) نام دارد.
این بازی، نوعی بازی با کارت است که در قسمت‌های مختلف دنیا بازی می‌شود و در ایران نیز
طرفداران زیادی دارد.

card game ile ilgili görsel sonucu

این بازی در جمع‌های ۲ تا ۷ نفره بازی می‌شود. برای بیش از پنج نفر معمولاً از ۲ دسته کارت
استفاده می‌شود. نحوۀ شروع بازی به این شکل است که به هر نفر یک سری برگه (معمولاً ۷ برگ)
در جهت ساعتگرد داده می‌شود و سپس کارت‌های باقی‌مانده را به پشت در وسط گذاشته می‌شوند و
روترین کارت از کارت‌های روی زمین را کنار کارت‌هایی که از پشت هستند از رو قرار می‌گیرد.
بازی به این شکل است که باید یا آن عدد مورد نظر و یا آن خال را در وسط گذاشت.

برای مثال اگه ۳ دل رو بود اگر بازیکن کارت دل داشت دل بازی می‌کند در غیر این‌صورت باید ۳
یک خال دیگر را بازی کند. اگر هیچ‌کدام از این حالت‌ها نباشد، باید یک کارت از زمین بردارد. اگر کارت
برداشته شده با کارت روی زمین سازگار بود آن را در کنار کارت روی زمین قرار می‌گیرد، در غیر
صورت کارت پیش بازیکن مانده و نفر بعد بازی را ادامه می‌دهد.

قانون‌های این بازی از گروهی به گروهی و از منطقه‌ای به منطقه‌ای متفاوت است. گونهٔ ایرانی این بازی با قانون‌های زیر بازی می‌شود.

 • عدد ۱۰: جهت چرخش بازی را برعکس می‌کند.
 • عدد ۷: با رو شدن عدد ۷ برای اولین بار، اگر بازیکن کارت ۷ داشته باشد، بازی می‌کند در
  غیر این‌صورت باید ۲ کارت از روی زمین بردارد. بعد از برداشتن ۲ تا کارت، عدد ۷ یک
  عدد معمولی در نظر گرفته می‌شود و بازی ادامه پیدا می‌کند.

تبصره: با روشدن عدد هفت، اگر بازیکن عدد ۷ بازی کند، نفر بعد باید ۴ تا کارت بردارد و اگر
وی هم ۷ بازی کند، نفر بعدی باید 8 تا کارت بردارد و به‌همین روال دو برابر می شود.

 • عدد ۸: جایزه دارد و باید یک برگ دیگر بازی شود که می‌تواند یک ۸ دیگر باشد و یک برگ
  دیگر نیز به تبعیت باید بازی شود
 • آس : نوبت نفر بعد را می‌سوزاند و نفر بعد از آن باید بازی کند.
 • سرباز: بازیکنی که سرباز بیاورد میتواند حکم را به دلخواه خودش تغییر دهد. خال سرباز،
  اهمیتی در بازی ندارد. سرباز یک برگ بی خال درنظر گرفته می شود.

-وقتی بازیکنی یک ورق دارد، باید با صدای بلند بگوید «تک کارت!»

 • هر تخلف در حین بازی ۱ برگ جریمه دارد. (تخلف شامل: بدون نوبت بازی کردن، تأخیر در
  بازی کردن، اشتباه بازی کردن، تک کارت نگفتن (بازیکنی که تک کارت نگفته باشد و پیش از
  متوجه شدن سایر افراد از این موضوع برگ‌های خود را تمام کند مشمول جریمه نمی‌شود.))

-در این بازی هر کس زودتر برگه‌های دست خود را به پایان ببرد برنده بازی است.

card game ile ilgili görsel sonucu

نحوۀ امتیازدهی

برگهای ۲ تا ۱۰ امتیاز منفی برابر شماره کارت خود دارند.( غیر از برگ ۷)، برگ بی بی ۱۲
امتیاز منفی دارد، برگ شاه ۱۳ امتیاز منفی دارد و برگ آس ۱۱ امتیاز منفی دارد سرباز امتیاز
سایر برگها را در ۲ ضرب میکند و در صورتی که هفت داشته باشد آن را میگذارد و دو کارت دیگر میکشد.

و اگر بازیکن برنده، برگ های خود را با یک سرباز تمام کند، امتیاز منفی بازیکنان دیگر در عدد 2
ضرب می شود و به اصطلاح «دوبل» می شود. اگر با دو سرباز تمام کند در عدد 3 ضرب می شود
و به اصطلاح «سوبل» می شود و به همین ترتیب در مورد سه و چهار سرباز صادق است؛

به همین دلیل سرباز امتیاز منفی بالایی دارد تا بازیکن طمعکار که به قصد مضاعف کردن امتیاز
خود در حین بُرد، سربازها را در دست خود نگاه می دارد، به سزای طمع خود برسد!

پایان بازی

برای خاتمه بازی هفت کثیف باید مقدار حداکثر امتیاز منفی را مشخص کرد (عددی از ۵۰ تا ۱۰۰۰) و
هر کس به این امتیاز برسد حذف و بقیه بازی را ادامه می‌دهند تا در نهایت نفری که امتیاز منفی
وی از همه کمتر است برنده بازی حساب شود.

بازی را می‌توان به صورت حذفی و بدون سقف امتیاز منفی انجام داد. در این روش در پایان هر
دست بازی، هر کس مجموع امتیازات منفیش بیشتر از دیگران باشد، از جریان بازی حذف می‌شود
(بدون توجه به حد نصاب امتیاز بازی) و بقیه نفرات بازی را ادامه می‌دهند. اگر در این روش،
مجموع امتیازات دو یا چند نفر برابر باشد، فردی از دور بازی خارج می‌شود که در این دست،
بیشترین امتیاز منفی رو به دست آورده باشد.

http://betoyad.xyz/poker-trick/